Stravenka

Hodnota:

Stravenka Gastro Pass
Nejjednodušší a nejefektivnější cesta, jak zaměstnancům přispět na stravování.

Daňově uznatelná až do 55% nominální hodnoty stravenky, nespadá do vyměřovacího základu u zaměstnance.
Osvobozená od odvodů na sociální a zdravotní pojištění na straně zaměstnavatele i zaměstnance.
Zaměstnanec tak získá o 45% vyšší hodnotu.
Zaměstnavatel ušetří použitím stravenky Gastro Pass 48 % nákladů v porovnání se mzdou.

Daňově nejvýhodnější stravenka Gastro Pass má od 1. 1. 2022 hodnotu 150 Kč.