Poukázka Gastro

Hodnota:

Poukázka Gastro
Nejjednodušší a nejefektivnější cesta, jak zaměstnancům přispět na stravování.

Daňově uznatelná až do 55% nominální hodnoty stravenky, nespadá do vyměřovacího základu u zaměstnance.
Osvobozená od odvodů na sociální a zdravotní pojištění na straně zaměstnavatele i zaměstnance.
Zaměstnanec tak získá o 35% vyšší hodnotu.


Zaměstnavatel ušetří použitím poukázky Gastro 45 % nákladů v porovnání se mzdou.

 

Daňově nejvýhodnější poukázka Gastro má od 1. 1. 2024 hodnotu 211 Kč.

 

Původní poukázky Gastro Pass jsou nadále platné, dle jejich emise. Nově vydávané poukázky Gastro, které Gastro Pass nahrazují, jsou platné dle nové emise.