Slovníček pojmů

Vše A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Č

K

Kontaktní osoba
Kontaktní osobou je osoba na straně klienta pověřená a zodpovědná za převzetí poukázek od přepravce.
Kontrakt klienta
Pod kontraktem klienta se rozumí číslo vaší smlouvy uzavřené s Pluxee.